October 20, 2021

Dai hoc UTS – University of Technology Sydney

University of Technology Sydneytọa lạc tại trung tâm Sydney, má»™t trong những thành phố sôi Ä‘á»™ng nhất thế giá»›i. Từ UTS, rất dá»… dàng để bạn có thể tá»›i Central Station và trung tâm thành phố bằng xe Ä‘iện, xe bus. Có thể nói, UTS là má»™t đại học trẻ nhÆ°ng danh tiếng không hề thua kém các đại học lá»›n nhÆ° NSW hay Sydney vá»›i mức học phí UTS gần ngang ngá»­a khi các bạndu học Úc.

Xem thêm:

Posted by: Hotroduhoc at 09:50 AM | No Comments | Add Comment
Post contains 155 words, total size 24 kb.

Comments are disabled.
30kb generated in CPU 0.0095, elapsed 0.0249 seconds.
34 queries taking 0.0186 seconds, 47 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.